Dezinfekcia - OSPA BlueClear :
 
Výhody OSPA BlueClear
- výroba dezinfekčného prostriedku na mieste podľa potreby
- žiadna manipulácia a zásoby chlórových chemikálií
- použitie dezinfekčného prostriedku bez balastných látok
- nie je možný únik chlóru
- systém pracuje s podtlakom
- elektrolytický článok úplne pod vodou
- trvalé sledovanie všetkých dôležitých funkcií
- automatické vypínanie elektrolýzy v prípade poruchy
- využitie použitej kuchynskej soli takmer na 100%
- žiadne zvyšovanie korozívnych chloridov do vody v bazéne
- bez usadzovania vodného kameňa na pracovnom článku
- bez chlórového zápachu v plavárni a dome
- kvalitné zlúčeniny chlóru a kyslíka
- malé množstvo ozónu
- vysoký redox potenciál
- bezpečná dezinfekcia
- bezchloridový sodný lúh na regeneráciu pH