Filtrácia a čerpanie:

-       vysokoúčinná filtrácia (zvýšená výška náplne a počtu trysiek) naviac vrstva hydroantracitu pre odstránenie zápachu, kvalitné materiály, automatické pranie, bronzové čerpadlá, nerez. predfilter