Dezinfekcia OSPA BlueClear

Dezinfekčný systém OSPA BlueClear je vyrábaný a vyvíjaný od roku 1959. Ide o jedinečný spôsob dezinfekcie zmesou oxidačných látok (chlór + ozón + kyslík), vyrobených elektrolýzou z kuchynskej soli.


Automatické riadenie pre maximálne pohodlie

Ospa BlueClear systémy pracujú plne automaticky vďaka najnovšej meracej a regulačnej technológií. V spojení s Ospa BlueControl alebo CompactControl je množstvo dezinfekcie riadené podľa nastavenej požiadavky. Parametre vody ako je obsah voľného chlóru alebo redox potenciálu sú merané a zobrazované automaticky na displeji. Hodnota pH je tiež automaticky regulovaná. Vďaka tomuto  systému tak nehrozí predávkovanie a zároveň sa pri optimálnej spotrebe znižujú prevádzkové náklady. 

Výhody OSPA BlueClear
- výroba dezinfekčného prostriedku na mieste podľa potreby
- žiadna manipulácia a zásoby chlórových chemikálií
- použitie dezinfekčného prostriedku bez balastných látok
- nie je možný únik chlóru
- systém pracuje s podtlakom
- elektrolytický článok úplne pod vodou
- trvalé sledovanie všetkých dôležitých funkcií
- automatické vypínanie elektrolýzy v prípade poruchy
- využitie použitej kuchynskej soli takmer na 100%
- žiadne zvyšovanie korozívnych chloridov do vody v bazéne
- bez usadzovania vodného kameňa na pracovnom článku
- bez chlórového zápachu v plavárni a dome
- kvalitné zlúčeniny chlóru a kyslíka
- malé množstvo ozónu
- vysoký redox potenciál
- bezpečná dezinfekcia
- bezchloridový sodný lúh na regeneráciu pH