Projektovanie bazénovej technológie

Správnemu a efektívnemu fungovaniu prevádzky bazénovej technológie predchádza návrh schémy technológie, dispozičné riešenie ako aj prepojenie technológie so súvisiacimi profesiami (zdravotechnika, vzduchotechnika, elektroinštalácie, meranie a regulácia a pod.).

Naša spoločnosť ENVOTECH, s.r.o. má dlhoročné skúsenosti v projektovaní bazénovej technológie ako aj realizácie projektovaných diel v oblasti súkromných aj verejných bazénov, wellness, kúpeľníctva, aquaparkov, využitia termálnych vôd, fontán. Ponúkame vypracovanie nasledovnej dokumentácie: 

  • štúdie komplexného využitia termálnych vôd
  • dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • dokumentácia pre stavebné povolenie
  • dokumentácia na realizáciu stavby
  • dokumentácia skutočného realizovania stavby
  • návody na obsluhu dodanej bazénovej technológie

Realizácie našich projektov